loading
 • Ferkeap fan goed brûkt guod..

  ..
 • Ferkeap fan
  Antikiteiten.

  ..
 • Ferkeap fan
  brûkt Berneguod.

  ..
 • Ferkeap fan
  brûkt Lyts meubilêr.

  ..
 • Eksposysjes.

  ..
 • Ferkeap fan
  brûkt Merkklean.

  ..
 • Ferkeap fan
  brûkt Servys.

  ..
 • Ferkeap fan goed brûkt guod.

De Ynbring is vanwege de Coronacrisis tot nader orde gesloten.

Ynrinwinkel “De Ynbring” is fêstige yn it nostalgyske doarpke Aldeboarn. De winkel ferkeapet goed brûkt guod en falt ûnder de kategory lúkse sirkelgong winkel. Yn disse winkel kinne jo noch wat foar jow guod barre.

De winkel wurket mei in opbringstpersintaazje fan fifty/fifty. In part fan de opbringst wurdt skonken oan Stichting Thalente. Disse Stichting is ek fêstige yn Aldeboarn en ûnderstype’t ûnder oaren in opfangtehûs foar mishannele, misbrûkte en alderlease bern yn Súd Afrika.

Ferkeap fan goed brûkt guod.
Eksposysjes, Berneguod, Servys, Antikiteiten, Lyts meubilêr & Merkklean.

Iepeningstiiden:
Tiisdei t/m sneon fan 13.00 oant 16.30 oere

Adresgegevens:
Andringastrjitte 28
8495 KA Aldeboarn
parkeare kin by de tsjerke (de scheve toren van Oldeboorn)

Ynbring guod tiidens iepeningstiiden en op ôfspraak Nim kontakt op